Přejít k obsahu


Globální vládnutí. Vybrané problémy

Citace:
PIKNEROVÁ, L., NAXERA, V. Globální vládnutí. Vybrané problémy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, 319 s. ISBN: 978-80-7380-356-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Selected Issues in Global Governance
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: PhDr. Linda Piknerová , PhDr. Vladimír Naxera
Abstrakt CZ: Kniha se věnuje vybraným otázkám souvisejícím s problematikou globálního vládnutí. Publikace je rozdělena na tři vnitřně provázané části. První se věnuje klíčovým aspektům globálního vládnutí, zejména pak vzniku konceptu jako takového a proměně charakteru a typu aktérů, kteří se v mezinárodní politice objevují od 70. let 20. století. Druhá část pojednává o významu mezinárodních norem, jejich přijímání a významu pro budování globálního demokraticného řádu. Konečně třetí část se zaměřuje na specifické příklady mezinárodního managementu vybraných globálních veřejných statků. Globální vládnutí bývá chápáno jako užitečný nástroj regulace globálních otázek v současném světě, v němž si i nadále udržuje stát klíčovou roli.
Abstrakt EN: ‘Selected Issues in Global Governance’ deals with a wide array of problems concerning the mechanisms and processes of global governance. The volume is divided into three interrelated parts. Part I deals with the central aspects of global governance, with the evolution of the discourse of global governance, and with the transformation of actors participating in international politics since the 1970s. Part II analyzes the importance of norms, rules and values in international system and the tackles the possibility of a global democratic system. The final part focuses on specific examples of international management of certain global public goods that seem to be the most frequent subject of discussions concerning global regulation. Global governance may therefore be considered a useful instrument of regulation and settlement of global problems and issues in a world where the state still plays a crucial role.
Klíčová slova

Zpět

Patička