Přejít k obsahu


Formování španělského regionalismu a jeho proměny ve 20. století

Citace:
PIKNEROVÁ, L. Formování španělského regionalismu a jeho proměny ve 20. století. Politologická revue, 2011, roč. 17, č. 2, s. 53-74. ISSN: 1211-0353
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Formation of Spanish Regionalism and its Changes during the 20th Century
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Linda Piknerová
Abstrakt CZ: Studie se věnuje problematice španělského regionalismu od konce 19. století do poslední dekády 20. století. Cílem textu je analýza transformace Španělska ze státu centralizovaného na stát regionální se zaměřením na dva specifické regiony - Katalánsko a Baskicko. Text je rozdělen do dvou částí: první se věnuje regionalizaci od konce 19. století do 30. let 20. století. Druhá část se zaměřuje na období frankismu, přechodu k demokracii a demokratické konsolidace do roku 1986. Autorka poukazuje na nejvýraznější rozdíly ve dvou zmíněných částech země. Závěr textu nabízí shrnutí nejváznamnějších dlouhodobých charakteristik španělského regionalismu.
Abstrakt EN: This study deals with the issue of the so-called Spanish regionalism from the end of the nineteenth century to the last decade of twentieth century. This paper attempts to provide an analysis of Spanish transformation from centralized state to regional state and there are emphasized the main features of two specific regions – Catalonia and Basque country in the contrast to the rest of Spanish state. The text is divided into two basic parts. The first one contains discussion on the regionalism from the end of nineteenth century to the 1930s. The second one focuses on the Franco era and the period of transition and democracy consolidation until 1986. The author shows and argues there exist main difference between Catalonia and Basque country which distinguishes process of regionalism in these parts of Spain. Conclusion estimates prospects of regionalism in connection with European integration and attempts to describe some long-standing features.
Klíčová slova

Zpět

Patička