Přejít k obsahu


Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR

Citace:
CIMLER, P. Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 98 s. ISBN: 978-80-261-0055-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Market behavior of business subjects and its impact on societal climate in the Czech Republic
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc. ,
Abstrakt CZ: Sborník příspěvků v rámci výzkumné činnosti zaměřené na etické resp. neetické chování subjektů trhu jak na B2B, tak na B2C trzích, nekalé praktiky a zneužívání tržní síly, stejně jako na korupci a klientelismus na jedné straně, ale i donátorství, filantropii či fair trade, které patří mezi faktory ovlivňující společenské klima. Sborník je zaměřen i na otázky regulace a autoregulace prostředí.
Abstrakt EN: Ethical (unethical, respectively) behavior of business subjects on both, B2B and B2C markets, unfair practices and abuses of market power are important determinants influencing societal climate. Not only issues of corruption and clientelism, but also philanthropy and donating or fair trade, together with market self-regulation and need of governmental regulation are objects of interest of the Department of Marketing, Trade and Services (Faculty of Economics, University of West Bohemia). This collection of contributions focused on “Market behavior of business subjects and its impact on societal climate in the Czech Republic” has been created as a part of results of Department’s research strategy for years 2010-2012. Regarding the importance of the topic, presented contributions will serve also as a study material for university students, emphasizing the role ethics and correct behavior for future managers and executives.
Klíčová slova

Zpět

Patička