Přejít k obsahu


Zneužívání tržní síly v dodavatelsko-odběratelských vztazích

Citace:
CIMLER, P. Zneužívání tržní síly v dodavatelsko-odběratelských vztazích. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 7-23. ISBN: 978-80-261-0055-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Abuse of economic dependence in supplier-customer relations
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek řeší otázku regulace a autoregulace vztahů na trhu B2B v oblasti zneužívání tržní síly resp. ekonomické závislosti s odkazem na úpravu v ČR a EU.
Abstrakt EN: The paper focuses on the problems of the abuse of economic dependence on the B2B market and legislative protecion in the Czech Republic and EU.
Klíčová slova

Zpět

Patička