Přejít k obsahu


Diagnostics for electronics

Citace:
BLECHA, T., STEINER, F. Diagnostics for electronics. PCB Printed circuit boards from A to Z, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 11-11. ISSN: 1804-4891
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Diagnostics for electronics
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Tomáš Blecha Ph.D. , Doc. Ing. František Steiner Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá popisem diagnostických metod vhodných pro elektroniku zahrnující simulace, mechanické zkoušky, termální analýzy, testy pájitelnosti a mikroskopie. Tyto popisované metody jsou využívány na Fakultě elektrotechnické, Západočeské univerzity v Plzni.
Abstrakt EN: This article deals with description of diagnostics methods suitable for electronics including simulation, mechanical tests, thermal analyses, solderability tests and microscopy. These methods are used at Faculty of Electrical engineering, Universuty of West Bohemia in Pilsen.
Klíčová slova

Zpět

Patička