Přejít k obsahu


Automatic Generator of Lift Dispatcher System Model

Citace:
HOŘEJŠÍ, P., HOŘEJŠÍ, J., ULRYCH, Z., LATIF, M. Automatic Generator of Lift Dispatcher System Model. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd international DAAAM symposium. Wien: DAAAM, 2011. s. 1217-1218. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic Generator of Lift Dispatcher System Model
Rok vydání: 2011
Místo konání: Wien
Název zdroje: DAAAM
Autoři: Ing. Petr Hořejší Ph.D. , Ing. Jana Hořejší , Doc. Ing. Zdeněk Ulrych Ph.D. , Dr. Muhammad Latif BSc(Hons), PhD, MIMechE, CEng
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na využití diskrétní distribuované simulace pro výzkum různých strategií řízení systémů řízení výtahů. Jako výchozí testovací simulační software byl zvolen nástroj Rockwell Arena, v němž byly vytvořeny modely, současně v něm probíhalo i samotné ověřování. Bylo navrženo více modelů pro různé strategie řízení. Nejprve je popsána základní metodologie na tvorbě referenčního modelu reálné čtyřpodlažní budovy. Výsledky z případové studie byly využity pro zobecnění úlohy a pomocí softwaru ARENA byl vytvořen systém, pomocí kterého je možné uživatelsky zadat mnoho proměnných sytému řízení výtahů (včetně počtu výtahů a počtu pater) a tento systém pak posléze automaticky generuje simulační model.
Abstrakt EN: This paper focuses on using discrete event simulation as a means to model and explore elevator dispatching strategies. Rockwell Arena simulation software has been used as a test-bed for model building, simulation and experimentation. More strategies for the elevator dispatching system were developed and explored. The mains steps in the methodology are described with reference to a single elevator servicing four floor office building. The results from the case study were used for the generalization of the task using ARENA and Visual Basic for Applications. Developed environment acts like a plug-in for ARENA software and provides a common ?sandbox? for user-defined elevator(s) dispatcher model construction. The solution provides also elevator dispatcher system generator (count of floors and elevators are parameters).
Klíčová slova

Zpět

Patička