Přejít k obsahu


Ethnicity and nationalism in Ethiopia: Some Recent Reflections

Citace:
ZÁHOŘÍK, J. Ethnicity and nationalism in Ethiopia: Some Recent Reflections. Annual of Language and Politics and Politics of Identity, 2011, roč. 5, č. 1, s. 91-108. ISSN: 1803-1757
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Ethnicity and nationalism in Ethiopia: Some Recent Reflections
Rok vydání: 2011
Autoři: PhDr. Jan Záhořík Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato studie se zabývá post-mengistuovským obdobím v Etiopii z hlediska potenciálních konfliktů a nacionalistických střetů v souvislosti se zavedením federativní ústavy. Zaměřuje se na vybrané regiony především po roce 2005, kdy se výrazně zhoršila demokratizace země a vzrostly ancionalistické tendence, které se tak jeví jako překážka na cestě k míru a rozvoji Etiopie.
Abstrakt EN: This paper examines the post-Mengistu development from the perspective of internal potential conflicts and clashes of nationalisms in Ethiopia after the introduction of the Federal Constitution. It examines the problems of selected Ethiopian regions in regard to the Constitution and their implications for the future. Since the 2005 elections it seems that the question of democracy becomes more problematic and the lack of good governance and democracy thus only helps certain nationalist tendencies to grow and to become more visible. I argue that the- emphasis on ethnicity and ethnic origin may become an obstacle to peace and development in Ethiopia which can seriously affect the region of the Horn as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička