Přejít k obsahu


New trends in material technology

Citace:
CIMLER, P. New trends in material technology. 1. vyd. Chemnitz : GUC - Verlag der Gesselchaft fűr Unternehmensrechnug und Controlling m.b.H., 2011, 65 s. ISBN: 978-3-86367-008-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: New trends in material technology
Rok vydání: 2011
Místo konání: Chemnitz
Název zdroje: GUC - Verlag der Gesselchaft fűr Unternehmensrechnug und Controlling m.b.H.
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc. ,
Abstrakt CZ: Sborník příspěvků je zaměřen na materiály a technologie – jejich výzkum, rozvoj, inovace a průmyslové využití.
Abstrakt EN: The collection of proceedings focuses on materials and technology – their research, development, innovation and industrial application.
Klíčová slova

Zpět

Patička