Přejít k obsahu


Foreign Office, britské vyslanectví v Praze a sudetoněmecká otázka v roce 1936

Citace:
NOVOTNÝ, L. Foreign Office, britské vyslanectví v Praze a sudetoněmecká otázka v roce 1936. Moderní dějiny, 2011, roč. 19, č. 2, s. 149-182. ISSN: 1210-6860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Foreign Office, British Legacy in Prague and Sudeten German Issue in 1936
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Historický ústav AV ČR, v. v. i.
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá postojem britského vyslanectví v Praze ke složitému problému sudetoněmecké menšiny v roce 1936. Analyzuje britské nevydané prameny a dokládá, že pracovníci britského vyslanectví v Praze negativním způsobem ovlivňovali názory britského ministerstva zahraničí na problém česko-německého soužití.
Abstrakt EN: The study deals with the attitude of the British Legation in Prague to the complicated problem of the Sudeten German minority in 1936. The article analyses the British unpublished sources and indicates that the British Legacy in Prague had its share in the negative influencing of the Foreign Office´s opinion on the problem of the Czech-German coexistence.
Klíčová slova

Zpět

Patička