Přejít k obsahu


Postoj britských dominií k Locarnskému paktu

Citace:
NOVOTNÝ, L. Postoj britských dominií k Locarnskému paktu. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. Neuveden, č. 2, s. 15-36. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Attitude of the British Dominions to the Locarno Pact
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá postojem britských dominií (Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická unie, Newfoundland a Irský svobodný stát) k Locarnskému paktu.
Abstrakt EN: The study deals with the attitude of the British Dominions (Canada, Australia, New Zealand, Union of South Africa, Newfoundland and Irish Free State) to the Locarno Pact.
Klíčová slova

Zpět

Patička