Přejít k obsahu


A numerical study of pulsatile blood flow in a patient-specific coronary bypass model

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. A numerical study of pulsatile blood flow in a patient-specific coronary bypass model. In EUROMECH colloquium Cardiovascular Fluid Mechanics. Cagliari: University of Cagliari, 2011. s. 70-73. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A numerical study of pulsatile blood flow in a patient-specific coronary bypass model
Rok vydání: 2011
Místo konání: Cagliari
Název zdroje: University of Cagliari
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová , Ing. Ondřej Bublík
Abstrakt CZ: Předložená studie se zabývá numerickou analýzou hemodynamiky v reálném modelu aorto-koronárního bypassu za předpokladu nestacionárních okrajových podmínek. Numerická simulace fyziologického proudění krve v modelu side-to-side anastomózy je realizována vlastním řešičem vyvinutým pro numerické řešení nelineárního časově závislého systému Navierových-Stokesových rovnic pro nestlačitelnou kapalinu ve 3D. Výpočetní algoritmus je založen na plně implicitní projekční metodě a „cell-centred“ metodě konečných objemů formulované pro hybridní nestrukturované tetrahedrální sítě. Při vyhodnocení získaných výsledků je kladen důraz na analýzu hlavních hemodynamických faktorů, jakými jsou například smykové napětí na stěně modelu (WSS) a oscilační smykový index (OSI).
Abstrakt EN: Present study deals with the numerical investigation of hemodynamics in a patient-specific aorto-coronary bypass model by prescribing unsteady boundary conditions. The numerical simulations of physiological blood flow in a side-to-side anastomosis of the considered bypass model are performed using own solver developed for the numerical solution of the non-linear time-dependent systém of the incompressible Navier-Stokes equations in 3D. The computational algorithm is based on a fully implicit projection method and the cell-centred finite volume method for hybrid unstructured tetrahedral grids. For results discussion, special emphasis is placed on the evaluation and analysis of main hemodynamical factors such as distribution of velocity, wall shear stress (WSS) and oscillatory shear index (OSI).
Klíčová slova

Zpět

Patička