Přejít k obsahu


Numerical analysis of pulsatile blood flow in realistic coronary bypass models

Citace:
VIMMR, J., JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O. Numerical analysis of pulsatile blood flow in realistic coronary bypass models. In 11th International Conference on Computational Plasticity XI: Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2011. s. 776-787. ISBN: 978-84-89925-73-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Numerical analysis of pulsatile blood flow in realistic coronary bypass models
Rok vydání: 2011
Místo konání: Barcelona
Název zdroje: CIMNE
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Alena Jonášová , Ing. Ondřej Bublík
Abstrakt CZ: Cílem předložené práce je numerické modelování pulzačního proudění krve v kompletních modelech individuálních a sekvenčních aorto-koronárních bypassů rekonstruovaných z CT snímků. Jako matematický model nestacionárního proudění krve zde slouží nelineární systém Navierových-Stokesových rovnic pro nestlačitelnou kapalinu ve 3D. Tento systém rovnic je numericky řešen vlastním výpočetním algoritmem vyvivnutým na bázi plně implicitní projekční metody a „cell-centred“ metody konečných objemů formulované pro hybridní nestrukturované tetrahedrální sítě. Získané výsledky jsou diskutovány s ohledem na rozložení hlavních hemodynamických faktorů, jakými jsou např. smykové napětí na stěně (WSS) a oscilační smykový index (OSI).
Abstrakt EN: The paper's objective lies in numerical modelling of pulsatile blood flow in complete aorto-coronary bypass models reconstructed from CT data, especially in models with individual and sequential bypass grafts. Unsteady blood flow is described by the non-linear system of the incompressible Navier-Stokes equations in 3D, which is numerically solved using developed computational algorithm based on the fully implicit projection method and on the cell-centred finite volume method for hybrid unstructured tetrahedral grids. Obtained numerical results are discussed with regard to distribution of velocity, wall shear stress and oscillatory shear index at proximal and distal anastomoses, i.e., in areas prone to development of intimal hyperplasia.
Klíčová slova

Zpět

Patička