Přejít k obsahu


Historie hradu a zámku Liebenstein v Libé

Citace:
KNOLL, V., ÚLOVEC, J. Historie hradu a zámku Liebenstein v Libé. In Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, v .v. i., 2011. s. 255-291. ISBN: 978-80-87365-33-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: History of Castle and Palace Liebenstein in Libá
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Archeologický ústav AV ČR, v .v. i.
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , PhDr. Jiří Úlovec
Abstrakt CZ: Stať pojednává o vývoji hradu a posléze zámku Liebenstein v Libé u Chebu od počátku 15. století do současnosti. Zabývá se změnami držitelů objektu včetně souvisejících právních i správních otázek a zasazuje je do širšího kontextu regionu i státu.
Abstrakt EN: This paper discusses the development of the castle and then the castle Liebenstein in Libá near Cheb (Eger) since the early 15th century to the present. It deals with changes in object holders, including related legal and administrative issues and puts them into a broader context of the region and state.
Klíčová slova

Zpět

Patička