Přejít k obsahu


Football and Fair Play

Citace:
VOTÍK, J. Football and Fair Play. In Fair Play Education in Schools: A Shared Responsibillity. Praha: Olympia - Sportprint, 2011. s. 170-174. ISBN: 978-80-7376-296-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Football and Fair Play
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Olympia - Sportprint
Autoři: PaedDr. Jaromír Votík CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek je o důkazu získaného z přímého i zprostředkovaného pozorování profesionálních fotbalových týmů ve World Cup. V těchto zápasech jsou hráči vysoce motivovaní, pod silným emocionálním tlakem a ne vždy v souladu s etickým kodexem fair play.
Abstrakt EN: The contribution is about the evidence gathered from both direct and mediated observation of professional football teams at the World Cup. In these mathes, the players are highly motivated, under severe emotional pressure and do not always act in accordance with the ethical code of fair play.
Klíčová slova

Zpět

Patička