Přejít k obsahu


Bezpečně s internetem na základní škole

Citace:
HUCLOVÁ, M., VRBÍK, V. Bezpečně s internetem na základní škole. Arnica, 2011, roč. 1, č. 2, s. 33-37. ISSN: 1804-8366
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Safely with Internet at elementary school
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Miroslava Huclová , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: Článek dokumentuje výuku bezpečné práce s internetem a mobilním telefonem na základní škole. Je rozdělen na tři části. První část se zabývá začleněním daného tématu do RVP ZV a ŠVP konkrétní základní školy. Druhá část se zabývá kvalitativním šetřením, které bylo provedeno na základě dotazníků a rozhovorů s žáky před začátkem výuky a po skončení výuky. Třetí část popisuje výuku žáků, včetně použitých metod výuky. Uvádí odkazy na elektronické zdroje informací v této oblasti, které může pedagog využít při výuce. Závěrem je zhodnocena efektivnost výuky v této oblasti.
Abstrakt EN: Article documenting the teaching of safe work with the Internet and mobile phone in elementary school. It is divided into three parts. The first part deals with the inclusion of the topic into the RVP ZV and SVP specific elementary school. The second part deals with the qualitative survey, which was based on questionnaires and interviews with students before teaching and after teaching. The third section describes the teaching of pupils, including teaching methods used. Lists links to electronic sources of information in this area that can be used in teacher education. Finally, it evaluated the effectiveness of teaching in this area.
Klíčová slova

Zpět

Patička