Přejít k obsahu


Předmět "Právo a ekonomie" na FPR ZČU v Plzni

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Předmět "Právo a ekonomie" na FPR ZČU v Plzni. Dolní Dunajovice, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Law and Economics" at the Faculty of Law in UWB in Pilsen
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek na workshopu popisoval vývoj výuky ekonomie na FPR v Plzni a především strukturu dvousemestrálního kurzu "Právo a ekonomie", jehož výuka byla na fakultě zahájena. Na první semestr, jehož obsahem je základ obecné ekonomie, navazuje druhý semestr, který zahrnuje konkrétní aplikace ekonomie v právu, včetě (ale nejen) směru Law and Economics. V rámci workshopu následovala diskuse o výuce ekonomických disciplín zejména na FPR v Plzni a PF UP v Olomouci.
Abstrakt EN: The contribution at the workshop described the development of teaching of economics in the law faculty of the UWB in Pilsen, and (especially) the structure of a two-semester course "Law and Economics", that was introduced at the faculty. The first semester of it focuses on acquiring basic economic knowledge, the second one includes particular applications of economics in law, including (but not limited to) Law and Economics. A discussion about teaching economics in law faculties, especially at the law faculty of UWB in Pilsen and the law faculty of University of Palacky in Olomouc followed.
Klíčová slova

Zpět

Patička