Přejít k obsahu


Návštěva mateřské a základní školy v Japonsku

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Návštěva mateřské a základní školy v Japonsku. Technológia vzdelávania, 2011, roč. 19, č. 6, s. 9-12. ISSN: 1335-003X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Visit preschool and primary school in Japan
Rok vydání: 2011
Místo konání: Nitra
Název zdroje: SLOVDIDAC
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Česká republika a Japonsko – dvě velmi vzdálené země, rozdílné svou kulturou, tradicemi i současným běžným životem. I přes tyto rozdílnosti trvá spolupráce českého města Plzně a japonského města Takasaki již 20 let. Za toto období proběhlo mnoho akcí, které představily život, kulturu a umění v těchto dvou rozličných zemích. Umělci, herci, řemeslníci z obou zemí neváhali předvést své dovednosti v neznámé zemi. Tyto akce provázely nejen výstavy, ale i workshopy. A tak v Plzni se konaly workshopy, kde se účastníci seznámili např. s tvorbou bonsají, čajovým obřadem, v Takasaki pak zase ochutnali česká jídla, vyzkoušeli paličkování. Takasaki se rozkládá v nížině Kantó na ostrově Honšú, cca 100 km severně od Tokia na rozloze 460 km2 a má 370 tis. obyvatel. V září letošního roku jsem na pozvání magistrátu města Takasaki toto město navštívila, abych seznámila občany Takasaki s českými řemesly – paličkováním a drátováním. . V uvedeném článku se pokusím, jen v krátkosti, vás s japonským školstvím seznámit.
Abstrakt EN: Czech Republic and Japan - faraway countries of different culture, traditions and present-day way of life. The cooperation of Czech city Pilsen/Plzeň and a Japan city Takasaki has been lasting already for 20 years despite all these differences. A lot of activities, which presented life, culture and art in these two different countries, ran through this period. Artists, actors, craftsmen did not hesitate to present their art in a foreign country. Those events were accompanied not only by expositions but also by workshops. in Takasaki. Takasaki is situated in Kantó lowlands on the Honshu island, about 100 km north of Tokio. Its total area is 460 km² and it has 370 thousand inhabitants. Having been invited by The Takasaki Municipal Council I visited this city this year in Semtember. I was supposed to introduce to those who are interested Czech handicrafts like bobbin lace technology or wiring. In the following article I will try to present you shortly the educational system in Japan.
Klíčová slova

Zpět

Patička