Přejít k obsahu


Bezpečnostní vládnutí: Proměna bezpečnostní politiky USA po 11. září 2001

Citace:
CABADOVÁ WAISOVÁ, Š. Bezpečnostní vládnutí: Proměna bezpečnostní politiky USA po 11. září 2001. Mezinárodní vztahy, 2012, roč. Neuveden, č. 2012/1, s. 47-59. ISSN: 0323-1844
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Security Governance: A Change in the Security Policy of the USA after 9/11
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
Autoři: Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová Ph.D.
Abstrakt CZ: Klíčovou tezí předložené textu je, že americká reforma bezpečnostní politiky, která byla zahájená po 11. září, účast USA na protipovstaleckých, stabilizačních a rekonstrukčních operacích v Iráku a Afghánistánu a velký tlak na americké bezpečnostní struktury vedly k reorganizaci americké bezpečnostní politiky a transformaci domácích vládních struktur a praxe směrem k bezpečnostnímu vládnutí. Ve snaze účinně čelit dalším případným útokům teroristů a zformovat robustní intervenci proti povstaleckému násilí šířícímu se Irákem a Afghánistánem začala americká vláda tvořit nový model organizace bezpečnostní politiky a začala spojovat diplomatické, bezpečnostní i rozvojové nástroje.
Abstrakt EN: The key argument of the presented text is the idea that the reform of the US security policy that started after 9/11; the US participation on counter-insurgency, stabilization and nation-building operations in Iraq and Afghanistan; and the big pressure on the domestic security structure led to a reorganization of the US security policy and a transformation of the domestic governance structures and practices according to the model of security governance. In an effort to defend the US against possible future terrorist attacks and formulate the robust counter-insurgency operation in Iraq and Afghanistan, the US Government started to create a new model of security policy organization and integrate diplomacy, development and defense instruments.
Klíčová slova

Zpět

Patička