Přejít k obsahu


Analýza možných topologických struktur pro pomocné měniče a nabíječe vozové baterie – měkce komutující snižující měnič

Citace:
JÁRA, M. Analýza možných topologických struktur pro pomocné měniče a nabíječe vozové baterie – měkce komutující snižující měnič. Plzeň : Škoda electric, 2011. 25 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the possible topological structures of auxiliary drives and on-board battery charger- soft switched buck converters
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Škoda electric
Autoři: Ing. Martin Jára
Abstrakt CZ: Ve zprávě jsou uvedeny vybrané topologie snižujících měničů, které by mohli být využity na místě vstupního měniče ve struktuře měničů pomocných pohonů. Pozornost je věnována měkce komutujím topologiím, jež by umožnili zvýšení spínací frekvence a tím by přispěli k redukci objemu a hmotnosti výstupního filtru
Abstrakt EN: The report summarizes selected topologies of buck converter which could be used as an input converter in the structure of the auxiliary drives converters. Attention is paied to the soft switching topologies, as they may lead to an increase of switching frequency and thus to reduce the size and weight of the output filter.
Klíčová slova

Zpět

Patička