Přejít k obsahu


Komunální volby v roce 1998 - mezník ve vývoji české komunální politiky?

Citace:
VALEŠ, L. Komunální volby v roce 1998 - mezník ve vývoji české komunální politiky?. Politologická revue, 2008, roč. 14, č. 1, s. 43-57. ISSN: 1211-0353
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Locla elections in 1998 - turning point in the development of czech local politics?
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká společnost pro politické vědy
Autoři: Doc. PhDr. Lukáš Valeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se věnuje vývoji české komunální politiky v 90. letech 20.století a vnímá z tohoto pohledu rok 1998 jako přelomový.
Abstrakt EN: The article deals with the development of Czech local politics in the 90-th of the 20th century and from this point of view sees the year 1998 as a turning point.
Klíčová slova

Zpět

Patička