Přejít k obsahu


Pluralismus moci a práva v podmínkách Evropské unie - města, regiony a Výbor regionů v mocenské a právní architektuře Evropské unie

Citace:
VALEŠ, L. Pluralismus moci a práva v podmínkách Evropské unie - města, regiony a Výbor regionů v mocenské a právní architektuře Evropské unie. In Pluralizmus moci a práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva, 2009. s. 271-281. ISBN: 978-80-970144-3-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pluralism of power and justice in terms European Union - cities, regions and the CoR in the power and legal architecture of the European Union
Rok vydání: 2009
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva
Autoři: Doc. PhDr. Lukáš Valeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se týká mocenského pluralismu v rámci Evropské unie, konkrétně sílícímu postavení evropských měst a regionů v architektuře EU.
Abstrakt EN: This paper concern the pluralism of power within the European Union, namely the growing status of European cities, towns and regions in the architecture of the EU.
Klíčová slova

Zpět

Patička