Přejít k obsahu


Obnova obecní samosprávy v kontextu české tranzice

Citace:
VALEŠ, L. Obnova obecní samosprávy v kontextu české tranzice. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. Plzeň: Ústav státu a práva AV ČR, Nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 372-382. ISBN: 978-80-904024-6-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Recovery of local self-government in the context of the Czech transition
Rok vydání: 2008
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Ústav státu a práva AV ČR, Nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. PhDr. Lukáš Valeš Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje obnovu české obecní samosprávy a demokracie po roce 1989.
Abstrakt EN: Post describes the restoration of Czech democracy and local self-government since 1989.
Klíčová slova

Zpět

Patička