Přejít k obsahu


Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900-1950.

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900-1950.. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011, 242 s. ISBN: 978-80-261-0073-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inheritance, marriage strategies and naming practices in a community of Bulgarian Czechs in 1900-1950
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kniha se věnuje populaci česky mluvících evangelíků, kteří žili v první polovině 20. století ve dvou bulharských obcích, Vojvodovo (SZ Bulharsko) a Belinci (východní Bulharsko). Zabývá se především způsoby předávání majetku mezi generacemi, uplatňovanými sňatkovými strategiemi a představami o rodině, manželství a příbuzenství, a způsoby pojmenovávání a výběru rodných jmen v tomto společenství. Kniha je výsledkem dlouholeté výzkumné činnosti autorky mezi českými přesídlenci z Bulharska na jižní Moravě i v Bulharsku samotném. Vychází z terénního antropologického výzkumu, ale využívá též postupů, metod i teoretických konceptů historické antropologie. Pojednávaná témata jsou analyzována jak na základě výpovědí samotných aktérů a analýzy jejich genealogického diagramu, tak s pomocí archivních pramenů. Pokouší se odkrýt svět českých krajanů v Bulharsku před více než půlstoletím a ukázat, jak oni sami chápali fenomény související s tak základními životními skutečnostmi jako je plození, rození a výchova dětí
Abstrakt EN: The book is concerned with the population of Czech speaking Protestants who lived in two Bulgarian villages - Vojvodovo in North-Western Bulgaria and Belinci in Eastern Bulgaria - in the first half of 20th century. It focuses mainly on the ways of handling and passing of the family property on younger generations, the marriage strategies and the idea of the "good marriage" and the naming practices and associated customs and beliefs. It is framed by the local ideas of relatedness and the notions connected with the processes how people become relatives. The book is an outcome of the field research conducted by the author since 2006 among the people, who "resettled" in 1949/1950 from Bulgaria and now live in South Moravia. It is based on fieldwork but uses also the theoretical background of historical anthropology. The book attempts to "reveal" the world of the Czech "compatriots" and their notions of the processes connected with engendering, bearing and rearing of children and the family relationships.
Klíčová slova

Zpět

Patička