Přejít k obsahu


Aplikace metody Simulation Based Reliability Analysis (SBRA) na postup „Únik před roztržením“

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, K., PEČÍNKA, L., ŠVRČEK, M. Aplikace metody Simulation Based Reliability Analysis (SBRA) na postup „Únik před roztržením“. In Požární ochrana 2011. Ostrava: SPBI Ostrava, 2012. s. 39-41. ISBN: 978-80-7385-102-6 , ISSN: 1803-1803
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Application of Simulation Based Reliability Analysis (SBRA) Method in "Leak Before Break" Approach
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: SPBI Ostrava
Autoři: Ing. Kateřina Demjančuková , Ing. Ladislav Pečínka CSc. , Ing. Miroslav Švrček
Abstrakt CZ: Požadavky jaderné bezpečnosti vyžadují postulace roztržení u všech vysoceenergetických potrubí, tj. takových potrubí, kdy buď tlak pracovního média je větší než 2 MPa, nebo teplota je větší než 100°C nebo současně platí obojí. Důsledkem tohoto byl požadavek instalací omezovačů švihnutí včetně analýz důsledků tryskajícího proudu. Za krajní ústupek je průkaz splnění požadavků „Únik před roztržením“, kdy lze od postulací roztržení ustoupit. Tato metoda má deterministický charakter, vliv nejistot se respektuje zavedením součinitelů bezpečnosti. V současné době se začíná rozvíjet pravděpodobnostní přístup. Jednou z možných metod je aplikace metody Simulation Based Reliability Analyses (SBRA), vypracované v ÚTAM AV ČR založené na teorii mezních stavů a metodě Monte Carlo. Postup bude demonstrován na konkrétním případě JE Metsamor, Arménie.
Abstrakt EN: Nuclear safety requirements for the nuclear power plants require the break postulation of each high energy piping, i.e. such piping where fluid system during normal plant conditions are either in operation or maintained pressurized under conditions where either or both of following are met: maximum operation temperature exceed 100°C or maximum operating pressure exceed 2MPa. Based on the progress of the linear fracture mechanics US NRC approved deterministic “leak before break” (LBB) methodology. If the defined requirements are met, the break postulation may be canceled. Using SBRA approach all uncertainties in the input data can be analyzed and the related probabilities are predicted. This method, developed in the ITAM AS CR is based on the theory of limit states and Monte Carlo method. The example of the approach will be demonstrated on the NPP Metsamor, Armenia.
Klíčová slova

Zpět

Patička