Přejít k obsahu


Seismic Resistance of Nuclear Energetic Systems

Citace:
DEMJANČUKOVÁ, K. Seismic Resistance of Nuclear Energetic Systems. 2011.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Seismic Resistance of Nuclear Energetic Systems
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Kateřina Demjančuková
Abstrakt CZ: Bezpečnost a ochrana obyvatelstva je otázka, která zůstává stále aktuální. Nejedná se pouze o připravenost na účinky přírodních jevů. Je třeba zabezpečit také speciální objekty jako jsou jaderné elektrárny, zařízení chemického průmyslu, klasické elektrárny apod. Bezpečnost jaderných elektráren je komplexním problémem, při jehož řešení je třeba zahrnout i vliv tak výjimečných a málo pravděpodobných jevů, jako je zemětřesení, tsunami, pád letadla, externí výbuch apod. Cílem tohoto článku je vysvětlit pojmy jako seismické ohrožení, seismické riziko a seismická odolnost zařízení. Dále je pojednáno o problematice vstupních dat a požadavcích na zajištění seismické bezpečnosti jaderných elektráren.
Abstrakt EN: The problem of safety and protection of population always remains a current issue. It doesn?t involve only natural effects but also special facilities like nuclear power plants (NPPs), chemical plants, classical energetic systems etc. have to be secured. The safety of NPPs is a complex problem that have to include such extreme and highly improbable events like earthquakes, tsunami, fall of an aircraft, external explosion etc. The purpose of this article is to clear up conceptions of seismic hazard, seismic risk and seismic resistance of equipment. The problem of seismic input data and requirements for seismic safety of NPPs are treated.
Klíčová slova

Zpět

Patička