Přejít k obsahu


Dědické strategie a předávání gruntu ve vztahu k příbuzenství a genderu. Případ bulharských Čechů, 1900-1950

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Dědické strategie a předávání gruntu ve vztahu k příbuzenství a genderu. Případ bulharských Čechů, 1900-1950. Historická demografie, 2011, roč. 35, č. 2, s. 187-218. ISSN: 0323-0937
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Partible inheritance and property management in the Czech speaking Protestant community in Bulgaria.
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se zabývá dědickými strategiemi a způsoby předávání rodinného hospodářství ve vztahu k příbuzenství a genderu u bulharských Čechů, kteří žili v první polovině 20. století v obci Vojvodovo (severozápadní Bulharsko) a Belinci (východní Bulharsko). Jednalo se o populaci, jejíž obživné strategie závisely z převážné většiny na zemědělské činnosti a vztah k rodinnému hospodářství a půdě tak zde hrál výraznou roli. Češi žili v Bulharsku od roku 1900, kdy byla založena obec Vojvodovo, do roku 1949/1950, kdy naprostá většina tohoto českého osídlení v Bulharsku přesídlila do Československa. Přesídlenci z Bulharska dnes žijí převážně v několika obcích na jižní Moravě (Valticko a Mikulovsko) a dlouho tvořili víceméně uzavřené společenství vyznačující se sdílenou identitou, která se mimo jiné projevovala sebe-označením „z našejch“. Data použitá pro účely této studie pocházejí z terénního výzkumu na jižní Moravě v těch obcích, kde žijí přesídlenci z Bulharska a jejich potomci tak ve Vojvodovu a v Belincích.
Abstrakt EN: This text deals with the community of protestant Bulgarian Czechs, who lived in 1900-1950 in two villages, Vojvodovo (north western Bulgaria) and Belinci (east Bulgaria). It is concentrated on the inheritance practices, and the transfer of property in relation to kinship and gender. The methodological basis of the text is social anthropological concept of fieldwork, since the majority of data consist of interviews of the Czechs, who resettled after the WWII to Czechoslovakia. The author argues that the inheritance is partible and the transfer of property between generations takes place mainly inter vivos. Inheritance favours sons to daughters, but all children acquire land and are provided for keeping on the agricultural subsistence. These inheritance strategies, however, lead to the scarcity of land, and again and again, a considerable part of the community is pushed to seek their livelihood elsewhere. This tension was solved by migration to Argentina and Belinci in the first part of the 20th century
Klíčová slova

Zpět

Patička