Přejít k obsahu


Evropské právo

Citace:
KLÍMA, K., BÁRKOVÁ, D., DRECHSLEROVÁ, K., FENCL, V., FOREJTOVÁ, M., FRIDRICH, B., HAMERNÍK, P., VOSTRÁ, Z., KLÍMA, P., KUDLÁČKOVÁ, P., MATEJKA, J., MOKRÁ, L., MÜLLER, M., NEMETH, M., PEZL, T., POKORNÝ, R., POMAHAČ, R., SKÁLA, J., STARK, D., ŠNEBERGEROVÁ, S., TOMEŠ, M., TRONEČKOVÁ, M., ZBÍRAL, R. Evropské právo. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2011, 579 s. ISBN: 978-80-7380-335-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: European Law
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Karel Klíma CSc. , Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D. , JUDr. Klára Drechslerová , Bc. et Mgr. Vladimír Fencl , JUDr. Monika Forejtová Ph.D. , Doc. JUDr. Branislav Fridrich Ph.D. , JUDr. Pavel Hamerník Ph.D. , JUDr. Zuzana Vostrá Ph.D. , JUDr. Mgr. Pavel Klíma , Mgr. Petra Kudláčková , JUDr. Ján Matejka Ph.D. , JUDr. PhDr. Lucia Mokrá Ph.D. , JUDr. Milan Müller Ph.D., LL.M. , Mgr. et Mgr. Marek Nemeth , JUDr. Tomáš Pezl , JUDr. Bc. Richard Pokorný , Prof. JUDr. Richard Pomahač CSc. , JUDr. Josef Skála CSc. , JUDr. Daniel Stark Ph.D. , JUDr. Simona Šnebergerová , Mgr. Milan Tomeš , Mgr. Michaela Tronečková , JUDr. PhDr. Robert Zbíral
Abstrakt CZ: Publikace zpracovává problematiku evropského práva v širším významu. Zkoumá tak nejen normativní a institucionální systém EU, ale rovněž Rady Evropy, a to s důrazem na Evropský soud pro lidská práva a řízení před ním.
Abstrakt EN: The title deals the problems of european law in larger importance. It interetsts not only to the normative and institutional system od European Union, but also to the Council of Europe, with accent to the European Court of Human Rights and its processing aspects.
Klíčová slova

Zpět

Patička