Přejít k obsahu


Použití měničů se středofrekvenčním transformátorem v elektrické trakci

Citace:
DRÁBEK, P. Použití měničů se středofrekvenčním transformátorem v elektrické trakci. Plzeň : FEL ZČU, 2011, 121 s. ISBN: neuvedeno
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using power converters with medium-frequency transfomers in electric traction
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: FEL ZČU
Autoři: Ing. Pavel Drábek Ph.D.
Abstrakt CZ: Habilitační práce se zabývá problematikou použití trakčních měničů se středofrekvenčním transformátorem v elektrické trakci pro hlavní trakční měnič a měnič s galvanickým oddělením pro pomocné pohony. Řešeno je použití maticového měniče pro významnou redukci hmotnosti trakční výzbroje trakčního vozidla napájeného ze střídavé troleje. Výhledově tedy bude možno nahradit dnešní klasický trakční pohon, v uspořádání nízkofrekvenční transformátor (pracující na frekvenci 50Hz resp. 16,7 Hz) + trakční měnič, novou topologií v uspořádání „vstupní trolejový“ vysokonapěťový měnič + středofrekvenční transformátor + trakční měnič. V této práci je zkoumána možnost použití maticového měniče jako měniče pro vysoké napětí. Aplikace středofrekvenčního transformátoru pro pomocné pohony představuje topologii měničů s požadavkem na úpravu napěťové hladiny (nižší izolační třída motorů pomocných pohonů) a galvanické oddělení z bezpečnostních důvodů (hlavně pro vozidla lehké trakce v MHD).
Abstrakt EN: The inaugural dissertation deals with using of the traction converter with medium-frequency transformer in the main traction converter feeding main traction motors and auxiliary drive converter with galvanic insulation. For significant weight reduction of main traction converter fed by AC trolley line the novel converter based on primary matrix converter is proposed. Application of medium-frequency transformer for auxiliary drives presents topology requires voltage level shifter (according to the lower voltage insulation level of auxiliary motor drives) and safety galvanic insulation (mainly for public transport). Modern auxiliary converters with galvanic insulation for light traction have to perform high efficiency, low weight and compact design solution. There are several ways to realize these requirements – planar transformer, modern semiconductor devices based on the SiC etc.
Klíčová slova

Zpět

Patička