Přejít k obsahu


Alžbětinský sociokulturní kontext prizmatem Shakespearova Kupce benátského a Krále Leara

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Alžbětinský sociokulturní kontext prizmatem Shakespearova Kupce benátského a Krále Leara. Kuděj, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 58-82. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Elizabethan sociocultural context through the eyes of Shakespeare´s The Merchant of Venice and King Lear
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie přibližuje vybrané aspekty alžbětinského sociokulturního kontextu prostřednictvím Shakespearových dramat Kupec benátský a Král Lear, přičemž souvisejícím záměrem těchto interpretací je poukázat na vztah literárního díla a příslušného sociokulturního kontextu, jejichž analýza může významně přispět k poznání obého; zároveň však upozornit na možná úskalí ztotožnění „mapování sociokulturního pole“ a interpretace v obecném slova smyslu.
Abstrakt EN: The study focuses on several chosen aspects of Elizabethan social and cultural context using Shakespeare’s dramas The Merchant of Venice and King Lear and aims to point out the relations between litarature and a relevant social context,as the analysis of context contributes to our knowledge of both. However, it also highlights some of the potential dangers in seeing the „socio-cultural field“ and general interpretation as the same.
Klíčová slova

Zpět

Patička