Přejít k obsahu


Uniwersytet Jagielloński, Widział Prawa i Administracji, Katedra Powsechnej Historie Państwa i Prawa, Kraków, Polska

Citace:
KNOLL, V. Uniwersytet Jagielloński, Widział Prawa i Administracji, Katedra Powsechnej Historie Państwa i Prawa, Kraków, Polska. 2011.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, Chair of General Constitutional and Legal History, Kraków, Poland
Rok vydání: 2011
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem stáže bylo v souladu se zadáním projektu zejména získat v místních knihovnách materiály týkající se tématu projektu, další materiály zde nastudovat a v neposlední řadě též konzultovat s místními kolegy. Vzhledem k zaměření projektu šlo zejména o rozšíření komparačního pohledu na problematiku vývoje trestního práva zejména z perspektivy států střední Evropy a postižení základních trendů, které měly vliv na vývoj trestního práva ve střední Evropě, potažmo v Evropě jako takové.
Abstrakt EN: The aim of the internship in accordance with the specifications of the project especially in the local library to get materials on the theme of the project, additional study materials here and last but not least, consult with local colleagues. Given the focus of the project was mainly to extend komparačního perspective on the issues of development of criminal law, particularly from the perspective of Central Europe and the understanding of the basic trends that affect the development of criminal law in Central Europe, by extension, in Europe as a whole.
Klíčová slova

Zpět

Patička