Přejít k obsahu


Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel

Citace:
JAKOUBEK, M. Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel. 1. vyd. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011, 258 s. ISBN: 978-80-261-0072-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vojvodovo: a part of Czech-Bulgarian history.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Brno
Název zdroje: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Vojvodovo, obec v severozápadním Bulharsku, ležící 16 km od dunajského přístavního města Orjachova, bývalo jedinou českou obcí v této zemi. Založeno bylo roku 1900 přesídlenci z jiné české vesnice, Svaté Heleny, nacházející se v dnes rumunské části Banátu. Historie Vojvodova jako české obce nebyla dlouhá – skončila po druhé světové válce, kdy jej v rámci akce „návratu krajanů do vlasti“ naprostá převaha jeho českých obyvatel opustila a přesídlila do ČSR, do několika obcí pohraničního regionu jižní Moravy, kde řada z nich dodnes žije. Místní legenda praví, že Čechy pozval do Bulharska sám bulharský car Ferdinand, aby okolním vesničanům ukázali, jak se obdělává zem, jak vypadají moderní způsoby zemědělské výroby, obecně řečeno, jak se hospodaří. Ať již je tato legenda pravdivá či nikoli, obyvatelé Vojvodova žili tak, jakoby se Ferdinandově pozvání snažili dostát – v letech, kdy Vojvodovo obývali Češi, bylo obcí k pohledání, nejen v regionu, ale i v rámci celého Bulharska.
Abstrakt EN: Vojvodovo, situated in north-west Bulgaria sixteen kilometres from the Danube port town of Oryahovo, used to be the only Czech village in Bulgaria. It was founded in 1900 mostly by resettlers from another Czech village, Svatá Helena, located in today’s Romanian part of the Banat region. The history of Czech Vojvodovo was a short one: it lasted only for fifty years until 1949/1950. At the end of the period, following post-war inter-state agreements on ‘returns of co-nationals to their fatherland’, a majority of Czech Vojvodovans left the village in two transports and settled in south Moravia (where many of them live to this day). But first of all, the memory never faded from the hearts and minds of its former inhabitants – members of the Czech community living in Vojvodovo at that time, or in other words, people who were Vojvodovo during that period.
Klíčová slova

Zpět

Patička