Přejít k obsahu


„Kronika naší rodiny“ Ester Karbulové“

Citace:
JAKOUBEK, M. „Kronika naší rodiny“ Ester Karbulové“. Lidé města, 2011, roč. 13, č. 3, s. 491-503. ISSN: 1212-8112
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Edition “Chronicle of our Family” by the Vojvodovo Czech Ester Karbulová
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato edice představuje komentovaný přepis pamětí Ester Karbulové, někdejší obyvatelky Vojvodova, jediné české obce v Bulharsku. Tyto paměti pokrývají řadu aspektů života ve Vojvodovu v letech 1900-1950, stejně jako po přesídlení místní české populace do Československa po druhé světové válce. Text je doplněn úvodem a řadou poznámek a komentářů vysvětlujících pojednávaná témata.
Abstrakt EN: This edition presents a commented transcription of the memoirs of Ester Karbulová, a former inhabitant of the only Czech village in Bulgaria – Vojvodovo. The memoirs cover many aspects of the (ex)Vojvodovo villager’s life in Bulgaria as well as in South Moravia, where almost all Vojvodovan Czechs settled after their remigration following World War II. The edition is supplemented by informative commentaries and prefaced by a short introduction explaining the background of the manuscript in the context of history of Vojvodovo and its Czech (ex)inhabitants. A brief review of other manuscripts written by Vojvodovo (ex)villagers, as well as of existing academic literature concerning Vojvodovo is also presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička