Přejít k obsahu


Dynamic load of the locomotive drive caused by short-circuit motor torque

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Dynamic load of the locomotive drive caused by short-circuit motor torque. Engineering Mechanics, 2011, roč. 18, č. 3-4, s. 167-180. ISSN: 1802-1484
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic load of the locomotive drive caused by short-circuit motor torque
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Inženýrská akademie ČR, o.s.
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá matematickým modelováním dynamické odezvy pohonu dvojkolí elektrické lokomotivy vyvolané zkratovým momentem trakčního motoru. Rotor motoru je modelován s poddajným hřídelem uloženým na poddajných valivých ložiskách. Svazek kovových plechů rotoru motoru je provázán paralelními tyčemi se dvěma prstenci. V důsledku silného buzení dochází k přerušení záběru ozubených kol převodovky. Vliv tohoto nelineárního efektu na dynamické zatížení individuálního pohonu dvojkolí je vyšetřován využitím kondenzovaného matematického modelu sestaveného metodou modální syntézy.
Abstrakt EN: The paper deals with mathematical modelling of dynamic response of the electric locomotive wheelset drive caused by short-circuit traction motor torque. The rotor of the electromotor is characterized by flexible shaft supported on flexible rolling-element bearings. The sheet metal packet of cylindrical shape is connected by parallel cooper bars with two short circuit rings. In consequence of strong excitation an interruption of gear mesh can be observed. This nonlinear effect and dynamic load of individual wheelset drive with large number of DOF is investigated using the condensed mathematical model created by modal synthesis method.
Klíčová slova

Zpět

Patička