Přejít k obsahu


Průchozi útlumový člen 20dB/1kW pro kmitočtové pásmo DC - 300MHz

Citace:
KAVALÍR, T. Průchozi útlumový člen 20dB/1kW pro kmitočtové pásmo DC - 300MHz. Radioamatér, 2011, roč. Neuveden, č. 6, s. 12-14. ISSN: 1212-9100
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Power attenuator 20dB/1kW for DC - 300MHz
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Uvedené zařízení má velmi široké uplatnění především v oblasti měření ve výkonové radiotechnice a patří mezi základní vybavení každé laboratoře, která se zabývá měřením v této oblasti. Jedná se návrh a realizaci tzv.útlumového členu z diskrétních součástek, jehož úkolem je absorbovat definovanou část výkonu, kterou přemění na teplo. Zároven tento útlumový člen nahrazuje funkci umělé zátěže a zajistí dobré impedanční přizpůsobení na vstupní bráně.
Abstrakt EN: The device has a very wide application especially in the area of ​​measurement in power RF and it is the basic equipment of every laboratory that deals with the measurement in this area. It is the design of power attenuator from the discrete components whose function is absorb part of the defined output, which converts to heat. This attenuator must ensure good impedance match at the input gate.
Klíčová slova

Zpět

Patička