Přejít k obsahu


Cvičení Pilates a jeho účinky na hluboký stabilizační systém

Citace:
CEJNAROVÁ, T., VALEŠOVÁ, M., FIRÝTOVÁ, R. Cvičení Pilates a jeho účinky na hluboký stabilizační systém. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-7435-152-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: THE TRANNING SYSTEM OF PILATES AND ITS EFFECTS TO THE DEEP STABILIZATION SYSTEM
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Univerzita Hradec Králové
Autoři: Bc. Tereza Cejnarová , Mgr. Monika Valešová , Mgr. Rita Firýtová
Abstrakt CZ: Cílem práce je zjištění účinků cvičení Pilates na hluboký stabilizační systém páteře(dále HSS). Sledováno bylo 8 žen (3 ženy v šestinedělí, 2 ženy v produktivním věku a 3 dospívající dívky, které se aktivně věnují synchronizovanému plavání). Vyšetřovány byly testy HSS dle Koláře. Přestože soubor není statisticky významný, lze z výsledků sledování odvodit, že metoda Pilates při správné edukaci a motivaci klientů pozitivně ovlivňuje HSS.
Abstrakt EN: The goal of the thesis is to find out the effects of the training system of Pilates to the deep stabilization system of vertebral column. The eight women were looked out in the research (3 women in confinement, 2 women in productive age and 3 girls, who are active in practising synchronized swimming). They were examined by the tests of the deep stabilization system by Kolář. Although the examined group is statistically not important, it can be dedicated from the results of the research the training system of Pilates influences positively the deep stabilization system of vertebral column, of course by right education and motivation of clients.
Klíčová slova

Zpět

Patička