Přejít k obsahu


Geometrické problémy CAD/CAM/GIS

Citace:
FLORIÁN, J., JEŽEK, F. Geometrické problémy CAD/CAM/GIS. In Sborník příspěvků 31. KONFERENCE O GEOMETRII A GRAFICE. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 81-90. ISBN: 978-80-248-2524-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geometrical problems of CAD/CAM/GIS
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Autoři: Mgr. Jakub Florián , Doc. RNDr. František Ježek CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá geometrickou a matematickou podstatou klíčových algoritmů variační (dynamické) geometrie. Popsáno je využití algoritmů teorie grafů pro posuzování struktury vazeb v modelu. Příspěvek dává přehled o principech a výpočetních aspektech variační geometrie v rovině, ale zmíněny jsou i některé cesty rozšíření principů na prostorovou informaci.
Abstrakt EN: This paper deals with geometrical and mathematical nature of key algorithms of variational (dynamic) geometry. The use of the graph theory algorithms to assess the structure of constraints in the model is described. This paper gives an overview of the principles and computational aspects of variational geometry in the plane, but some posibilities of extending the principles to spatial information are also discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička