Přejít k obsahu


Kořeny právní úpravy družstev jakožto soukromoprávní korporace ve vazbě na Všeobecný občanský zákoník a spolkový patent

Citace:
DVOŘÁK, T. Kořeny právní úpravy družstev jakožto soukromoprávní korporace ve vazbě na Všeobecný občanský zákoník a spolkový patent. Praha, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednal o historickém vývoji právní úpravy družstevnictví, respektive družtev jako soukromoprávních korporací v kontextu ABGB a spolkového patentu.
Klíčová slova

Zpět

Patička