Přejít k obsahu


The Role of Externalisation in Human Enhancement: Are All Our Thoughts in Our Head?

Citace:
ŽÁČKOVÁ, E., ROMPORTL, J., HAVLÍK, M., POLÁK, M. The Role of Externalisation in Human Enhancement: Are All Our Thoughts in Our Head?. In Beyond AI: Interdisciplinary Aspects of Artificial Intelligence. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 123-128. ISBN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Role of Externalisation in Human Enhancement: Are All Our Thoughts in Our Head?
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Eva Žáčková , Ing. Jan Romportl Ph.D. , Mgr. Marek Havlík , Mgr. Michal Polák Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje Clarkově koncepci rozšířené mysli a kriticky analyzuje jeho kritéria externalizace kognitivních funkcích člověka na základě interdisciplinárního zkoumání v oblastech AI, kognitivní vědy a filosofie mysli. Závěry jsou podpořeny výsledky empirického výzkumu M. Gazzanigy v oblasti neurovědy a aktuálním vývojem praktické aplikace pro syntézu řeči pro pacienty po totální laryngektomii.
Abstrakt EN: The paper discusses Clark’s conception of extended mind and critically analyses his four criterions of externalised cognitive functions. On the basis of the interdisciplinary research in the fields of AI and cognitive science it proposes a redefinition of these criterions. The theoretical claims are supported by Gazzaniga’s experiments with split-brain phenomena and our development of AI-based speech prosthetics for laryngectomy patients.
Klíčová slova

Zpět

Patička