Přejít k obsahu


Význam ergoterapie v prevenci pádů seniorů v domácím prostředí

Citace:
ZAHRADNICKÁ, I., FIRÝTOVÁ, R., VALEŠOVÁ, M. Význam ergoterapie v prevenci pádů seniorů v domácím prostředí. In Příprava na stárnutí. Plzeň: ZČU, Fakulta zdravotnických studií, 2011. s. 15-33. ISBN: 978-80-263-0096-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The importance of occupational therapy in the prevention of falls in elderly’s homes
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU, Fakulta zdravotnických studií
Autoři: Mgr. Ilona Zahradnická , Mgr. Rita Firýtová , Mgr. Monika Valešová
Abstrakt CZ: Článek poukazuje na významné postavení ergoterapie v prevenci pádů seniorů v domácnostech, zaměřuje je na důležitost provedení správné diagnostiky k odhalení rizik pádů v domácím prostředí. Významné úkoly v prevenci pádů plní ergoterapie. V rámci ergoterapie jsou zajišťována preventivní opatření ve smyslu snížení rizik pádů v domácnostech na základě znalostí epidemiologie pádů, příčin pádů, komplikací a možností prevence. Preventivní opatření však nespočívají v omezení seniora v mobilitě, ale ve vytvoření bezpečného prostředí bez bariér.
Abstrakt EN: The article points out an importance of occupational therapy in the prevention of falls in homes of elderly, it’s focusing on the importance of doing correct diagnosis to detect the risk of falls at home. Significant tasks in the prevention of falls perform occupational therapy. The occupational therapy provides preventive measures in terms of reducing the risk of falls in the home based on knowledge of the epidemiology of falls, causes of falls, possible complications and prevention. Preventive action lies not in the mobility’s restrictions of seniors, but in creating a safe environment without barriers.
Klíčová slova

Zpět

Patička