Přejít k obsahu


Variable Speed Pumping in Thermal and Nuclear Power Plants: Frequency Converter versus Hydrodynamic Coupling

Citace:
SIROVÝ, M., PEROUTKA, Z., MOLNÁR, J., MICHALÍK, J., BYRTUS, M. Variable Speed Pumping in Thermal and Nuclear Power Plants: Frequency Converter versus Hydrodynamic Coupling. In IEEE PEDS 2011. Piscataway: IEEE, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-1-4577-0000-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Variable Speed Pumping in Thermal and Nuclear Power Plants: Frequency Converter versus Hydrodynamic Coupling
Rok vydání: 2011
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Martin Sirový , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. , Ing. Jan Molnár Ph.D. , Ing. Jan Michalík Ph.D. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vyhodnocením připadových studií, srovnáním metod regulace a technickou implementací regulací pro výkonové čerpací systémy v tepelných/jaderných elektrárnách. Důraz je klad na srovnání otáčkově regulovaných pohonů (i) na bázi frekvenčního měniče (ii) na bázi hydrodynamické spojky. V článku jsou prezentovány výsledky pro typické čerpací aplikace. Je prezentována metodika výpočtu a navržené modely pro vyhodnocení kompletního napájecího řetězce od čerpadla, přes komponenty pohonu až po napájení.
Abstrakt EN: In this paper, a comprehensive case study analysis of flow control methods and appropriate technical implementations for high-power pump systems employed in thermal and nuclear power plants or heating plants will be presented. The main attention is focused on a comparison of two advanced variable speed control strategies employing VSD with frequency converter and VSD with hydrodynamic coupling. In addition, we have included comparison with conventional flow control methods like throttling, bypass and on-of control. The calculations were performed in the software, which we have developed for design, optimization and sophisticated comparison of these drives. It is presented the methodology and developed models for evaluation of the whole drive chain from hydraulic system over pump, drive components and power supply.
Klíčová slova

Zpět

Patička