Přejít k obsahu


Dvě zaniklé středověké vesnice ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice

Citace:
ČAPEK, L. Dvě zaniklé středověké vesnice ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2011, roč. 24, č. 1, s. 227-248. ISSN: 0231-8237
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The deserted medieval villages in Velechvín forrest, region České Budějovice
Rok vydání: 2011
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeské muzeum
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek
Abstrakt CZ: V rámci nedestruktivního průzkumu Velechvínského polesí, okr. České Budějovice, byly podrobeny povrchovému průzkumu a geodetickému zaměření dvě zaniklé středověké vesnice Žďár a Prochod. Severovýchodně od vesnice se nacházelo drobné tvrziště bez dokladů opevnění představující spíše manský dvůr. Počátek vesnice můžeme na základě keramického materiálu posunout do 13. století. Vesnice zanikla na počátku 16. století.
Abstrakt EN: Withnin the non-destructive archaeological research, two deserted medieval villages Prochod and Žďár in Velechvín forrest district in the region of České Budějovice were subjected to field survey and geodetic measurement. Northeast of the village was located the seat of lower nobility. The beginning of the village can be based on ceramic to move to 13th century. The village was abandonment in the early 16th century in the same reason as neighbouring village Žďár.
Klíčová slova

Zpět

Patička