Přejít k obsahu


Archaeology in current society. A Central European perspective

Citace:
GOJDA, M. Archaeology in current society. A Central European perspective. Antiquity, 2011, roč. 85, č. 330, s. 1448-1453. ISSN: 0003-598X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Archaeology in current society. A Central European perspective
Rok vydání: 2011
Autoři: Prof. PhDr. Martin Gojda CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek se snaží definovat trendy současného vývoje archeologie. V posledních dvaceti letech prošla střední Evropa po pádu Železné opony bezprecedentním zrychlením společenského, hospodářského a politického života. Jako každý jiný obor byla i archeologie nucena na tuto situaci reagovat a pozitivně se jí přizpůsobit. Jako pravděpodobný důsledek tohoto vývoje lze označit příklon archeologů ke studiu krajiny a ke stále intenzivnější spolupráci s přírodními vědami.
Abstrakt EN: In recent years, Central Europe has experienced an unprecedent acceleration in social development, in stream of thoughts and in the availability of new information and communication technologies. Like every discipline, archaeology has been obliged not only react to the contemporary dynamics but also to adapt to it in a positive way. As a possible consequence of these developments, the past two decades have seen a shift in the agenda of archaeological researchers towards landscape and a realignment of the discipline away from the humanities and towards environmental and geographical considerations.
Klíčová slova

Zpět

Patička