Přejít k obsahu


The Development of the Vienna Method of Pictorial Statistics in Czechoslovakia in the 1930s

Citace:
HANZELÍNOVÁ, L. The Development of the Vienna Method of Pictorial Statistics in Czechoslovakia in the 1930s. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2011. s. 1-10. ISBN: 978-80-7454-013-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Development of the Vienna Method of Pictorial Statistics in Czechoslovakia in the 1930s
Rok vydání: 2011
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Autoři: Mgr. Lada Hanzelínová
Abstrakt CZ: Obrazová statistika se za podpory Vladimíra Konvička a Augustina Tschinkela stala v českých školách vyučovacím předmětem. Její pojetí od původní Vídeňské metody se však lišilo.
Abstrakt EN: Vladimír Konvička and Augustin Tschinkel were two main contributors to het development of the Vienna Method of Pictorial Statistics in Czechoslovakia in the 1930s.
Klíčová slova

Zpět

Patička