Přejít k obsahu


HPL-TE METODA URČOVÁNÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA VLIVU PARAMETRŮ METODY

Citace:
VESELÝ, Z., HONNER, M. HPL-TE METODA URČOVÁNÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA VLIVU PARAMETRŮ METODY. In Vrstvy a povlaky. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihviazačstvo, Trenčín, 2011. s. 175-180. ISBN: 978-80-970824-0-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: HPL-TE METHOD FOR DETERMINATION OF COATINGS RELATIVE TOTAL EMISSIVITY. SENSITIVITY ANALYSIS OF THE INFLUENCES OF METHOD PARAMETERS
Rok vydání: 2011
Místo konání: Trenčín
Název zdroje: Miloš Vavrík - Knihviazačstvo, Trenčín
Autoři: Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Je představena HPL-TE metoda pro určování relativní totální emisivity povlaků. Princip metody, experimentální a vyhodnocovací části metody jsou popsány. Využívá se počítačový model metody HPL-TE k provedení citlivostní analýzy vlivu parametrů metody na povrchovou teplotu vzorku v místech, kde je měřena povrchová teplota a radiační tepelný tok.
Abstrakt EN: High power laser – total emissivity method (HPL-TE method) for determination of coatings relative total emissivity dependent on the temperature is introduced. Method principle, experimental and evaluation parts of the method are described. Computer model of HPL-TE method is employed to perform the sensitivity analysis of the effect of method parameters on the sample surface temperature in the positions where the surface temperature and radiation heat flux are measured.
Klíčová slova

Zpět

Patička