Přejít k obsahu


Historický a archeologický výzkum městského hřbitova ve Stříbře

Citace:
RAK, M., FUNK, L., HLOŽEK, J., MARKOVÁ, S., MENŠÍK, P., NENUTIL, J., NETOLICKÝ, P. Historický a archeologický výzkum městského hřbitova ve Stříbře. Kuděj, 2011, roč. 12, č. 2, s. 31-50. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Historical and archaeological survey of the Main cemetery in the town of Stříbro
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Michal Rak , Mgr. Lukáš Funk , PhDr. Josef Hložek Ph.D. , Mgr. Svatoslava Marková , Mgr. Petr Menšík Ph.D. , PhDr. Jiří Nenutil , Mgr. Petr Netolický
Abstrakt CZ: Stříbro, ležící na českém západě nedaleko německých hranic, se stalo svědkem neklidné historie 20. století – rozpadu několika státních celků, nástupu dvou totalitních režimů i národnostních problémů. Toto nepokojné období je dobře ilustrovatelné na podobě a vývoji zdejšího městského hřbitova. Náš výzkum se zaměřil zejména na osudy sovětských občanů na konci II. světové války, na odkryv tzv. „společného hrobu“ s ostatky z rušených hrobových míst a dokumentaci monumentální hrobky rodiny Seifert. Práce odhalily vážné rozdíly mezi písemnou evidencí a stavem v terénu, dokázaly potřebnost archeologických výzkumů na lokalitách z 20. století a přínos mezioborové spolupráce na řešení problematiky spojené s touto dobou.
Abstrakt EN: Stříbro, a town in Western Bohemia on the borders with Germany, was a witness to the turbulent past of the 20th century – the decline of several states, the rise of two totalitarian regimes and many nationalistic problems. This turbulent period is very well illustrated by the appearance and development of the local cemetery. Our research was focused particularly on the life stories of Soviet citizens at the end of the World War II, on the excavation of the so-called “mass grave” with the remains from the disturbed interments and the recording of the monumental tomb of the Seifert family. The research revealed some major differences between the actual field situation and the written evidence, proved the necessity of field survey on 20th century sites and highlighted the advantages of interdisciplinary cooperation for solving issues related to this period.
Klíčová slova

Zpět

Patička