Přejít k obsahu


Jom Ha-Šoa. Počátky jednoho svátku

Citace:
TARANT, Z. Jom Ha-Šoa. Počátky jednoho svátku. AntropoWebzin, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 185-191. ISSN: 1801-8807
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Yom HaShoah … and the Day of Mourning is Born
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Zbynek Tarant
Abstrakt CZ: Podíváme-li se do kalendáře svátků a významných dnů, nalezneme v něm dne 27. ledna „Mezinárodní den památky oběti holocaustu“. Tento den byl stanoven valným shromážděním OSN v roce 2005, na výročí osvobození Osvětimi. V Izraeli byl však tzv. Jom ha-Šo'a (Den holocaustu) stanoven už v 50. letech, a to nikoliv na výročí osvobození Osvětimi, nýbrž na 27. nisanu, což podle gregoriánského kalendáře spadá přibližně na přelom dubna a května. Připomínaným momentem je zde pak povstání Varšavského ghetta. Dnes je tento pietní den zajímavým reliktem pionýrské, budovatelské doby, která upřednostňovala příběhy hrdinů před příběhy obětí. Ovšem i způsoby připomínání holocaustu v Izraeli prošly dlouhou historií. Příběh utváření novodobého židovského svátku od malinkých studijních kroužků ve stísněné „Diasporní ješivě“ až po masový „Pochod živých“ je zajímavou případovou studií k mechanismu vzniku nových symbolů a rituálů, jakož i k vlivu historické paměti (a její exploatace) na identitu nových generací či orientálních Židů kteří s připomínanými událostmi nepřišli nikdy osobně do styku. Příspěvek, prezentovaný v rámci disertační práce o holocaustu, jakožto výzvě židovské identitě, je postaven na v českém jazyce doposud nepublikovaném hebrejsko-jazyčném materiálu – především novinových článcích, záznamech z Knesetu a dokumentech z Ústředního sionistického archivu.
Abstrakt EN: If you look into the calendar, you will find there 'The International Holocaust Rememberance Day' on 27th of January. This day was set by the UN General Assembly in 2005 and it refers to anniversary of Auschwitz liberation. However, if you look into the Israeli calendar, or any of the Jewish Luakh haShannah's, you will find there another day of mourning that is actually far more older. The Yom HaShoah was set according to the Hebrew calendar and refers not to the liberation of Auschwitz, but to the Warsaw ghetto uprising. Today, this day of mourning is an interesting relict of the pioneer, upbuilding era that preferred the stories of heroes to those of victims. This article attempts to map the very beginning of the Yom HaShoah commemoration, by using Hebrew sources that were never published before in the Czech language. The story of Yom HaShoah in the context of the 1950s young state of Israel is an interesting case-study to the issue of how the contemporary political and public discourse affects the collective memory of the future generations.
Klíčová slova

Zpět

Patička