Přejít k obsahu


T. S. Kuhn a silný program sociologie vědeckého poznání

Citace:
BENDA, L. T. S. Kuhn a silný program sociologie vědeckého poznání. KFI FF ZČU, Sedláčkova 19, 306 14 Plzeň, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Libor Benda
Abstrakt CZ: Tématem příspěvku je vzájemný vztah mezi Kuhnovou teorií vědy a teorií vědy rozpracovanou v rámci tzv. silného programu sociologie vědeckého poznání. Motivem k prozkoumání tohoto vztahu je skutečnost, že zatímco představitelé silného programu (a sociologie vědeckého poznání obecně) spatřují v Kuhnových teoretických pracích řadu sociologických implikací, z nichž plyne možnost sociologického zkoumání vědeckého poznání, Kuhn sám se ve svém pozdním období vyjadřuje na adresu silného programu velmi kriticky a důsledně se proti němu vymezuje. Cílem příspěvku je ukázat, že Kuhnova kritika silného programu je založena na omylu a že mezi jeho teorií a silným programem nepanuje žádný fundamentální nesoulad. Za tímto účelem bude nejprve rekonstruováno Kuhnovo pojetí silného programu, jehož zavádějící povaha bude odhalena prostřednictvím jeho konfrontace s některými pracemi zakladatelů silného programu Davida Bloora a Barryho Barnese. Následující část příspěvku bude věnována analýze sociologických aspektů Kuhnovy teorie, na jejímž základě bude předložen argument pro vzájemnou nerozpornost mezi ní a silným programem. V samotném závěru pak bude podáno spíše hypotetické vysvětlení Kuhnova odmítavého postoje k silnému programu, k němuž, jak má příspěvek ukázat, neexistovaly žádné reálné teoretické důvody.
Klíčová slova

Zpět

Patička