Přejít k obsahu


Aktuální problémy kolaborativního rozhodování sporů v ČR a SR

Citace:
RABAN, P. Aktuální problémy kolaborativního rozhodování sporů v ČR a SR. In Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 112-120. ISBN: 978-80-7380-349-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Current problems of collaborative dispute resolution in CR and SR
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Prof. JUDr. Přemysl Raban CSc.
Abstrakt CZ: Kapitola nasťiňuje kolaborativní rozhodování sporů jako základ tzv. alternativních způsobů rozhodování sporů v České republice a ve Slovenské republice. Pojednává o historické a zahraniční inspiraci, o mediaci a arbitráži ve vztahu ke spotřebitelským sporům a o návrhu novely rozhodčího řízení.
Abstrakt EN: Chapter outlines the collaborative dispute resolution as a basis of so-called alternative dispute resolution in the Czech Republic and Slovak Republic. It discusses the historical and international inspiration, on mediation and arbitration in relation to consumer disputes and the draft amendment to the arbitration.
Klíčová slova

Zpět

Patička