Přejít k obsahu


Communication in Virtual Enterprise Paradigm

Citace:
JANUŠKA, M. Communication in Virtual Enterprise Paradigm. In Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22th international DAAAM symposium. Vienna: DAAAM International Vienna 2011, 2011. s. 571-572. ISBN: 978-3-901509-83-4 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Communication in Virtual Enterprise Paradigm
Rok vydání: 2011
Místo konání: Vienna
Název zdroje: DAAAM International Vienna 2011
Autoři: Ing. Martin Januška Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá popisem a eliminací základních problémů při použití konceptu virtuálních firem. Základní problém leží v nedostatku vzájemné důvěry a dá se snižovat efektivní komunikací. V autorově disertační práci veškeré problémy konceptu virtuálních firem jsou adresovány pomocí vhodného komunikačního prostředí.
Abstrakt EN: This paper deals with description of eliminating fundamental problems in utilization of virtual enterprise paradigm. The basic problem lies in the lack of mutual confidence and can be greatly alleviated through effective communication. In authors dissertation thesis all problems of the virtual enterprises are addressed trough appropriate communication environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička