Přejít k obsahu


Desktop Geomorphologic Information System towards server solution

Citace:
ŠILHAVÝ, J., JEDLIČKA, K. Desktop Geomorphologic Information System towards server solution. In Sborník - Sympozium GIS Ostrava 2011. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 1-10. ISBN: 978-80-248-2366-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Desktop Geomorphologic Information System towards server solution
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB-TU Ostrava
Autoři: Ing. Jakub Šilhavý , Ing. Karel Jedlička PhD.
Abstrakt CZ: Motivací práce je poskytnout geomorfologovi nástroj pro jeho práci, bez nutnosti instalovat desktopový geografický informační systém (GIS). Cílem je navrhnout a ověřit postup přechodu od existujícího desktopového řešení k provozu GIS v serverovém prostředí. Práce se zabývá aplikací distribuovaných geografických informačních systémů. Zaměřuje se na služby vzdáleného zpracování a analýzy geografických dat. Zkoumanou oblastí jsou hydrologické analýzy z Geomorfologického informačního systému (GmIS), které jsou zveřejňovány jako webové služby v serverovém prostředí. Náplní práce je aplikace, která umožňuje distribuované zpracování hydrologických analýz na serveru a jejich ovládání prostřednictvím webového prohlížeče na straně klienta. Řešení je dekomponováno na serverovou a klientskou část. V závěru hodnotím výhody a nevýhody přechodu z desktopu do serverového prostředí pro Geomorfologický informační systém a rozebírám další možný rozvoj serverového řešení GmIS.
Abstrakt EN: The purpose of this work is to offer tool for geomorphologic research without installing a desktop geographic information system (GIS). The main goal of this work is to find out and verify the way from existing desktop GIS application towards the server solution. The paper concerns about application of server GIS in distributed environment. It focuses on the remote geoprocessing services. The study field is a Geomorphologic Information System (GmIS), especially the hydrological analyses. The analyses are published as web services. The paper solves a web application that allows remote processing of hydrological analyses on the server. On the client, the users can access the analyses via the web browser. The solution has server- and client-side. In conclusion, the paper evaluates the pros and cons of distributed GmIS in comparison with desktop GmIS.
Klíčová slova

Zpět

Patička